“Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.”

William Blackstone